Blognya Ali Tariq

Iblis Terpaksa Bertemu Rasulullah 28/02/2010

Filed under: Agama — altar6615 @ 3:11 AM

dari Muadz bin Jabal dari Ibn Abbas:

Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di kediaman seorang sahabat
Anshar, tiba – tiba terdengar panggilan seseorang dari luar rumah:
“Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? sebab kalian akan
membutuhkanku. ”

Rasulullah bersabda:”Tahukah kalian siapa yang memanggil?”

Kami menjawab: “Allah dan rasulNyayang lebih tahu.”

Beliau melanjutkan, “itu iblis, laknat Allah bersamanya.”

Umar bin Khattab berkata: “izinkan aku membunuhnya wahai Rasulullah”

Nabi menahannya:” Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah
memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukakan pintu
untuknya, sebab dia telah diperintahkan untuk ini, pahamilah apa yang
hendak ia katakan dan dengarkan dengan baik.”

Ibnu Abbas RA berkata: pintu lalu dibuka, ternyata dia seperti seorang
kakekyang cacat satu matanya. di janggutnya terdapa 7 helai rambut
seperti rambut kuda, taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya
seperti bibir sapi.

Iblis berkata: “Salam untukmu Muhammad,… . salam untukmu para
hadirin…”

Rasulullah SAW lalu menjawab: Salam hanya milik Allah SWT, sebagai
mahluk terlaknat, apa keperluanmu? ”

Iblis menjawab: “Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas
kemauanku, namun karena terpaksa.”

“Siapa yang memaksamu?”

“Seorang malaikat utusan Allah mendatangiku dan berkata:
“Allah SWT memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan
diri.beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. jawabalah
dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau
berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debuyang ditiup
angin.”
oleh karena itu aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apayang hendak kau
tanyakan. jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku.tidak
ada sesuatu punyang paling besar menimpaku daripada cacian musuh.”

Orang YangDibenciIblis

Rasulullah SAW lalu bertanya kepadaIblis: “Kalau kau benar jujur,
siapakah manusia yang paling kau benci?”

Iblis segera menjawab: “Kamu, kamu danorang sepertimu adalah mahkluk
Allahyang paling aku benci.”

“Siapa selanjutnya? ”

“Pemudayang bertakwayang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah SWT.”

“lalu siapa lagi?”

“OrangAliim dan wara’ (Loyal)”

“Lalu siapa lagi?”

“Orang yangselalu bersuci..”

“Siapa lagi?”

“Seorang fakiryang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannnya
kepdaorang lain.”

“apa tanda kesabarannya? ”

“Wahai Muhammad, jika iatidak mengeluhkan kesulitannya kepadaorang lain
selama 3 hari, Allah akan memberi pahalaorang -orang yang sabar.”

“Selanjutnya apa?”

“Orangkayayang bersyukur.”

“apa tanda kesyukurannya? ”

“Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya, dan mengeluarkannya juga dari
tempatnya.”

“Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu?”

“Iatidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam.”

“Umar bin Khattab?”

“Demi Allah setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur.”

“Usman bin Affan?”

“Aku malu kepadaorang yang malaikat pun malu kepadanya.”

“Ali bin Abi Thalib?”

“Aku berharap darinya agar kepalaku selamat, dan berharap ia
melepaskanku dan aku melepaskannya. tetapi ia tak akan mau melakukan
itu.” (Ali bin Abi Thalib selau berdzikir terhadap Allah SWT)

AmalanYang DapatMenyakitiIblis

“Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak
shalat?”

“aku merasa panas dingin dan gemetar.”

“Kenapa?”

“Sebab, setiap seorang hamba bersujud 1x kepada Allah, Allah
mengangkatnya 1 derajat.”

“Jika seorang umatku berpuasa?”

“Tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka.”

“Jika ia berhaji?”

“Aku sepertiorang gila.”

“Jika ia membaca al-Quran?”

“Aku merasa meleleh laksana timah diatas api.”

“Jika ia bersedekah?”

“Itu sama sajaorang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji.”

“mengapa bisa begitu?”

“sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya. yaitu keberkahan dalam
hartanya, hidupnya disukai, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara
dirinya dengan api neraka dan segala macam musibah akan terhalau dari
dirinya.”

“apa yang dapat mematahkan pinggangmu?”

“suara kuda perang di jalan Allah.”

“Apa yang dapat melelehkan tubuhmu?”

“taubatorang yang bertaubat.”

“apa yang dapat membakar hatimu?”

“istighfar di waktu siang dan malam.”

“Apa yang dapat mencoreng wajahmu?”

“sedekahyang diam – diam.”

“Apa yang dapat menusuk matamu?”

“Shalat fajar.”

“Apa yang dapat memukul kepalamu?”

“Shalat berjamaah.”

“Apa yang paling mengganggumu? ”

“Majelis para ulama.”

“bagaimana cara makanmu?”

“dengan tangan kiri dan jariku.”

“dimanakah kau menaungi anak – anakmu di musim panas?”

“di bawah kuku manusia.”

ManusiaYangMenjadi TemanIblis

Nabi lalu bertanya : “Siapa temanmu wahai Iblis?”

“Pemakan riba.”

“Siapa sahabatmu?”

“Pezina.”

“Siapa teman tidurmu?”

“Pemabuk.”

“Siapa tamumu?”

“Pencuri.”

“Siapa utusanmu?”

“Tukang sihir.”

“Apa yang membuatmu gembira?”

“Bersumpah dengan cerai.”

“Siapa kekasihmu?”

“Orang yangmeninggalkan shalat jumaat”

“Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? ”

“orang yang meninggalkan shalatnya dengan sengaja.”

Iblis Tidak Berdaya Di hadapan Orang Yang Ikhlas

Rasulullah SAW lalu bersabda : “Segala puji bagi Allah yang telah
membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. ”

Iblis segera menimpali:”tidak, tidak… tak akan ada kebahagiaan selama
aku hidup hingga hari akhir.
Bagaimana kau bisa berbahagia dengan umatmu, sementara aku bisa masuk
ke dalam aliran darah mereka dan mereka tak bisa melihatku.
Demiyang menciptakan diriku dan memberikan ku kesempatan hingga hari
akhir, aku akanmenyesatkan mereka semua.
Baikyang bodoh, atauyang pintar,yang bisa membaca dantidak bisa
membaca,yang durjana danyang shaleh, kecuali hamba Allahyang ikhlas.”

“Siapa orang yang ikhlas menurutmu?”

“Tidakkah kau tahu wahai Muhammad, bahwa barang siapayang menyukai
emas dan perak, ia bukanorang yang ikhlas. Jika kau lihat seseorangyang
tidak menyukai dinar dan dirham,tidak suka pujian dan sanjunang, aku
bisa pastikan bahwa iaorang yang ikhlas, maka aku meninggalkannya.
Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan dan hatinya
selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh padaku.”

Iblis Dibantu oleh 70.000 anak – anaknya

Tahukah kamu Muhammad, bahwa aku mempunyai 70.000 anak. Dan setiap anak
memiliki 70.000 syaithan.

Sebagian adayang aku tugaskan untuk mengganggu ulama. Sebagian untuk
menggangu anak – anak muda, sebagian untuk mengangguorang -orang tua,
sebagian untuk menggangu wanta – wanita tua, sebagian anak -anakku juga
aku tugaskan kepada para Zahid.

Aku punya anak ynag suka mengencingi telinga manusia sehingga ia tidur
pada shalat berjamaah. tanpanya, manusiatidak akan mengantuk pada
waktu shalat berjamaah.

aku punya anakyang suka menaburkan sesuatu di mataorang yang sedang
mendengarkan ceramah ulama hingga mereka tertidur dan pahalanya
terhapus.

Aku punya anakyang senang berada di lidah manusia, jika seseorang
melakukan kebajikan lalu ia beberkan kepada manusia, maka 99% pahalanya
akan terhapus.

Pada setiap seorang wanitayang berjalan, anakku dan syaithan duduk di
pinggul dan pahanya, lalu menghiasinya agar setiaporang memandanginya.

Syaithan juga berkata,”keluarkan tanganmu”, lalu ia mengeluarkan
tangannya lalu syaithan pun menghiasi kukunya.

mereka, anak – anakku seleu meyusup dan berubah ari satu kondisi ke
kondisi lainnya, dari satu pintu ke pintuyang lainnya untuk menggoda
manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka.

Akhirnya mereka menyembah Allah tanpaikhlas, namun merekatidak merasa.

Tahukah kamu, Muhammad? bahwa ada rahibyang telah beribadat kepada
Allah selama 70 tahun. Setiaporang sakityang didoakan olehnya, sembuh
seketika. Aku terus menggodanya hingga ia berzina, membunuh dan kufur.

CaraIblisMenggoda

Tahukah kau Muhammad, dusta berasal dari diriku?

Akulah mahluk pertamayang berdusta.

Pendusta adalah sahabatku. barangsiapa bersumpah dengan berdusta, ia
kekasihku.

Tahukah kau Muhammad?

Aku bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah bahwa aku benar –
benar menasihatinya.

Sumpah dusta adalah kegemaranku.

Ghibah(gosip) dan Namimah(Adu domba) kesenanganku.

Kesaksian palsu kegembiraanku.

Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya ia berada di pinggir
dosa walau hanya sekali dan walaupun ia benar. sebab barang siapa
membiasakan dengan kata – kata cerai, isterinya menjadi haram baginya.
Kemudian ia akan beranak cucu hingga hari kiamat. jadi semua anak –
anak zina dan ia masuk neraka hnaya karena satu kalimat, CERAI.

Wahai Muhammad, umatmu adayang suka mengulur ulur shalat. Setiap ia
hendak berdiri untuk shalat, aku bisikan padanya waktu masih lama, kamu
masih sibuk, lalu ia manundanya hingga ia melaksanakan shalat di luar
waktu, maka shalat itu dipukulkannya kemukanya..

Jika ia berhasil mengalahkanku, aku biarkan ia shalat. Namun aku
bisikkan ke telinganya ‘lihat kiri dan kananmu’, iapun menoleh. pada
saat iatu aku usap dengan tanganku dan kucium keningnya serta aku
katakan ‘shalatmutidak sah’

Bukankah kamu tahu Muhammad,orang yang banyak menoleh dalam shalatnya
akan dipukul.

Jika ia shalat sendirian, aku suruh dia untuk bergegas. ia pun shalat
seperti ayamyang mematuk beras.

jika ia berhasil mengalahkanku dan ia shalat berjamaah, aku ikat
lehernya dengan tali, hingga ia mengangkat kepalanya sebelum imam, atau
meletakkannya sebelum imam.

Kamu tahu bahwa melakukan itu batal shalatnya dan wajahnya akan dirubah
menjadi wajah keledai.

Jika ia berhasil mengalahkanku, aku tiup hidungnya hingga ia menguap
dalam shalat. Jika iatidak menutup mulutnya ketika mnguap, syaithan
akan masuk ke dalam dirinya, dan membuatnya menjadi bertambah serakah
dan gila dunia.

Dan iapun semakin taat padaku.

Kebahagiaan apa untukmu, sedanga aku memerintahkanorang miskin agar
meninggalkan shalat. aku katakan padaknya, ‘kamutidak wajib shalat,
shalat hanya wajib untukorang yang berkecukupan dan sehat.orang sakit
dan miskintidak, jika kehidupanmu telah berubah baru kau shalat.’

Ia pun mati dalam kekafiran. Jika ia mati sambil meninggalkan shalat
maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan.

Wahai Muhammad, jika aku berdusta Allah akan menjadikanku debu.

Wahai Muhammad, apakah kau akan bergembira dengan umatmu padahal aku
mengeluarkan seperenam mereka dari islam?”

10 Permintaan Iblis kepada Allah SWT

“berapa yang kau pinta dari Tuhanmu?”

“10 macam”

“apa saja?”

“aku minta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak
manusia, Allah mengizinkan. Allah berfirman, “berbagilah dengan manusia
dalam harta dan anak. dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan
kecuali tipuan.” (QS Al-Isra :64)

Hartayang tidak dizakatkan, aku makan darinya. akujuga makan dari
makanan haram danyang bercampur dengan riba, aku juga makan dari
makananyang tidak dibacakan nama Allah.

Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama denganorang yang
berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah, maka setan
ikut bersamanya dan anakyang dilahirkan akan sangat patuh kepada
syaithan.

aku minta agar bisa ikut bersama denganorang yang menaiki kendaraan
bukan untuk tujuanyang halal.

aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku.

aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku.

Aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Quranku.

Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku.

Aku minta agar Allah memberikanku saudara , maka Ia jadikanorang yang
membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku.

Allah berfirman, “Orang -orang bros adalah saudara – saudara
syaithan. ” (QS Al-Isra : 27)

Wahai Muhammad, aku minta agar Allah membuatku bisa melihat manusia
sementara merekatidak bisa melihatku.

dan aku minta agar Allah memberiku kemampuan untuk mengalir dalam
aliran darah manusia.

Allah menjawab, “silahkan”, aku bangga dengan hal itu hingga hari
kiamat. sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat.

Iblis berkata : “wahai muhammad, aku tak bisamenyesatkan orang
sedikitpun, aku hanya bisa membisikan dan menggoda.”

jika aku bisamenyesatkan, tak akan tersisa seorangpun.

sebagaimana dirimu, kamutidak bisa memberi hidayah sedikitpun, engkau
hanya rasulyang menyampaikan amanah.

jika kau bisa memberi hidayah, tak akan ada seorang kafir pun di muka
bumi ini.

kau hanya bisa menjadi penyebab untukorang yang telah ditentukan
sengsara.

Orang yang bahagia adalahorang yang telah ditulis bahagia sejak di
perut ibunya. danorang yang sengsara adalahorang yang telah ditulis
sengsara semenjak dalam kandungan ibunya.

Rasulullah SAW lalu membaca ayat :”mereka akan terus berselisih
kecualiorang yang dirahmati oleh Allah SWT” (QS Hud :118 – 119)
juga membaca, “Sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku” (QS Al-Ahzab
: 38)

Iblis lalu berkata: “wahai Rasul Allah takdir telah ditentukan dan
pena takdir telah kering. Maha Suci Allahyang menjadikanmu pemimpin para
nabi dan rasul, pemimpin pendudk surga, danyang telah menjadikan aku
pemimpin mahluk – mahluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. aku si
celakayang terusir, ini akhiryang ingin aku sampaikan kepadamu. dan
aku tak berbohong.”

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s